Utstyr for sjøbasert oppdrett

Mørepumpen Light  Ver. 3.

Mørepumpen Light er en kraftfull og meget konkurransedyktig propell-pumpe som er designet for å bedre miljøet i luseskjørtområdet.

Versjon 3 har fått en ny form og mer vekt for å stå stabilt i sterkere strøm. Silkassen er dessuten laget av syrefast stål.

Pumpen veier 35 kg, og har 50% større pumpeeffekt, og en tredel av energiforbruket sammenlignet med standard trykkluftbaserte pumper med luftforbruk i klassen 600l/min.

Mørepumpen Trio

Mørepumpen Trio er en propellpumpe som er designet for å bedre miljøet i luseskjørtområdet og skape horisontal
rotasjon i luseskjørtområdet for bedre fiskevelferd.

Pumpen er tenkt å kobles til flatslange for styring av vannstrømmen. 

Kapasitet 27 m3/min.

Mørepumpen standard

Mørepumpen standard er en kraft- full  men likevel lett propellpumpe med tørrstilt motor konstruert for  for lukkede merder og merder med luseskjørt. 

Bygges etter mål og kan leveres med pumpeflåte.

Kapasitet opp til 50 m3/min.