Hjem


Produkter


Mørepumpen

propellpumpe

for merder med luseskjørt

3.000 - 50.000 lpm


Våre propellpumper for merder med luseskjørt markeds-føres også av Bio Marine AS.


Pull propellpumper

3.000 - 50.000 lpm


For lukkede merder og avløpssystem Push propellpumper
3.000 - 50.000 lpm


For avløpskummer og tanker

Siler og filter

For merdpumper og sjøvannsinntak
Oksygensensor

Optisk oksygensensor 

Måle/styre/alarm

Enkelt måle/styre/
alarmsystem for pumper og miljø-sensorerLøsninger


Vi bygger gjerne en spesialtilpasset pumpeløsning for akkurat ditt behov. 

Vi designer og leverer også komplette løsninger tilknyttet pumping av store vannmengder.


Totempumpe


Vi har latt en illustratør dekorere vår prototype pumpe. Den ble stilt ut på Bio Marine sin stand på Aqua Nor. Kanskje verdens eneste Totem-pumpe?
Andre prosjektVi engasjerer oss i noen spennende prosjekter utenfor vår kjernevirksom-het. 


Ikke for å tjene penger i første rekke, men rett og slett fordi det er interes-sant, og fordi vi mener man kan lære noe av de.


Kunstig rev av grantre


 Ingeniører uten grenser